Trà ô long trắng thượng hạng loại nhất

£200000

Trà Ô Long (hay còn nhiều tên gọi khác như là Wulong tea, Oolong hay Olong) có nghĩa là rồng đen, hình dáng trà ban đầu rất giống với con rồng (Long) màu đen (Ô).

Category: